7 Comments, RSS

 • MỸ LỆ NGUYỄN

  Hảnh diện CAO ĐÀI là tôn giáo xuất hiện tại nước Việt nam từ năm 1926 tại chùa Gò kén tỉnh Tây ninh- Một điều nửa là Đạo Cao đài hiện nay đã có hàng triệu tín đồ trong nước và khăp năm châu nhập môn theo Đạo .Hiện nay Đạo CAO Đài đang lan truyền khắp hoàn cầu ,kể cả có một số tín hửu là người ngoại quốc -và chủ thuyết Cao đài hiện nay đã được đưa vào một số viện Đại học trên thế giới…..Proudly, We are Vietnameses …….

 • PHAT NGUYEN

  Hảnh diện CAO ĐÀI là tôn giáo xuất hiện tại nước Việt nam từ năm 1926 tại chùa Gò kén tỉnh Tây ninh- Một điều nửa là Đạo Cao đài hiện nay đã có hàng triệu tín đồ trong nước và khăp năm châu nhập môn theo Đạo .Hiện nay Đạo CAO Đài đang lan truyền khắp hoàn cầu ,kể cả có một số tín hửu là người ngoại quốc -và chủ thuyết Cao đài hiện nay đã được đưa vào một số viện Đại học trên thế giới…..Proudly, We are Vietnameses ……

 • PHAT NGUYEN

  Hảnh diện CAO ĐÀI là tôn giáo xuất hiện tại nước Việt nam từ năm 1926 tại chùa Gò kén tỉnh Tây ninh- Một điều nửa là Đạo Cao đài hiện nay đã có hàng triệu tín đồ trong nước và khăp năm châu nhập môn theo Đạo .Hiện nay Đạo CAO Đài đang lan truyền khắp hoàn cầu ,kể cả có một số tín hửu là người ngoại quốc -và chủ thuyết Cao đài hiện nay đã được đưa vào một số viện Đại học trên thế giới…..Proudly, We are Vietnameses ……WE’RE ONE —CREATOR IS ONE — CÙNG CHUNG THƯỢNG ĐẾ

 • PHAT NGUYEN

  ******Hảnh diện thay !!!CAO ĐÀI là tôn giáo xuất hiện tại nước Việt nam từ năm 1926 tại chùa Gò kén tỉnh Tây ninh- Một điều nửa là Đạo Cao đài hiện nay đã có hàng triệu tín đồ trong nước và khăp năm châu nhập môn theo Đạo .Hiện nay Đạo CAO Đài đang lan truyền khắp hoàn cầu ,kể cả có một số tín hửu là người ngoại quốc -và chủ thuyết Cao đài hiện nay đã được đưa vào một số viện Đại học trên thế giới…..Proudly, We are Vietnameses ……WE’RE ONE —CREATOR IS ONE — CÙNG CHUNG THƯỢNG ĐẾ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*