Thánh Thất Cao Đài New Orleans trân trọng kính mời quý vị đại diện các cơ sở Đạo khắp nơi, dành chút thời gian quí báo cùng về Thành Phố New Orleans chung vui và kỷ niệm Ngày Khai Đạo – Ngày Đấng Chí Tôn hạ trần khai mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ độ rỗ chúng sanh.

Năm nay 2019, buổi Lễ sẽ được tồ chức vào lúc 12 giờ trưa Ngày 3 Tháng 11 Năm 2019.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*